Novosti

illustrations illustrations illustrations illustrations illustrations illustrations illustrations

PoC8 financiranje provođenja istraživanja i izrada prototipa

Objavljeno 01.12.2019

post-thumb

Agencija HAMAG Bicro nam je pružila financijsku podršku u provođenju istraživanja u domeni senzorske tehnike za zaštitu krovne prtljage na automobilima. U trajanju projekta od godinu dana izradit ćemo prototip kako bi testirali inovativnu ideju na kojoj baziramo naše rješenje. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta iz Programa dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta.

Projektom se želi provjeriti je li moguće izgraditi senzorski sustav koji će omogućiti prepoznavanje prepreka koje predstavljaju potencijalnu opasnost od sudara sa krovnim teretom na automobilima, te koji će na vrijeme alarmirati vozača. Inovativnost je zasnovana na ideji razlikovanja prepreka od objekta koji nisu prepreka. U zaštiti automobilskog krovnog tereta je nužno implementirati takvo razlikovanje jer bi se u suprotnome alarm neželjeno oglašavao prilikom detektiranja okolnih objekata kao što su npr. ostali automobili u prometu. Npr. automobilski parkirni senzori nemaju sposobnost razlikovanja prepreka nego se oglašavaju prilikom svake detekcije reflektiranog signala određene energetske razine (treshold). Takva primjena nije prihvatljiva u ovom slučaju, a također detektor treba biti cijelo vrijeme aktivan i podsjetiti vozača koji je zaboravio ili nije primijetio prepreku da na krovu vozi teret, za razliku kada vozač svjesno prilazi prepreci prilikom parkiranja. Dodatno, analiza signala i prepoznavanje da li je nešto prepreka se treba obaviti u što kraćem vremenu kako bi se vozača na vrijeme upozorilo. Sve vrijednija krovna prtljaga, kao što su bicikli, čamci ili krovne kutije, nameće potrebu za ovakvim uređajem, te je neupitno da li postoji potreba za ovakvim uređajem, nego je samo pitanje kada će biti napravljen. Osim krovne prtljage, uređaj bi štitio od oštećivanja i automobil, te objekt koji je potencijalna meta sudara, kao što su ulazi u garaže i javna parkirališta. Do sada su zabilježeni pokušaji izrade ovakvog uređaja, ali stanje tehnike je onemogućavalo rješavanje tehnoloških izazova. Temeljem provedenog preliminarnog istraživanja, te dosadašnjeg iskustva i znanja, ustanovili smo da primjenom najnovijih tehnoloških dostignuća u ugradbenim sustavima (embedded technology) i edge computing softverskoj analizi senzorskog signala primjenom strojnog učenja (machine learning) i neuronskih mreža postoji mogućnost rješavanja tehnoloških izazova, ali uz tehnološke rizike koje namjeravamo provjeriti provođenjem PoC projekta. Najveći tehnološki rizik predstavlja mogućnost prepoznavanje na zadovoljavajućoj udaljenosti i u prihvatljivom vremenu objekata koji predstavljaju stvarnu prepreku od ostalih okolnih objekata, te spriječiti neželjeno oglašavanja alarma. PoC projektom namjeravamo provjeriti sve prepoznate tehnološke rizike s nadom u njihovo uspješno rješavanje i otvaranjem mogućnosti za budući razvoj i komercijalizaciju uređaja.